Budowa gazociągu w/c DN 700 mm, MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Gustorzyn

Budowa gazociągu w/c DN 700 mm, MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Gustorzyn

Po prawie 1,5 roku na „Budowie gazociągu w/c DN 700 mm, MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Gustorzyn” o długości około 175 km zakończyliśmy zakres powierzonych Nam prac:

  • Przeciski rurami stalowymi DN 700 – 2661 mb
  • Przeciski rurami stalowymi DN 900 – 500 mb
  • Przewierty sterowane HDD dla potrzeb światłowodu prowadzone wzdłuż gazociągu rur PE 160 mb 3100
  • Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych H=6-14m m2 5 000
  • Wykonanie konstrukcji rozparć z HEB 300 oraz rur fi 320 50 ton.

Całość zadania ukończono zgodnie z dokumentacją i harmonogramem a dzięki dobrej współpracy z Zamawiającym udało Nam się nawiązać współprace przy kolejnym zadaniu „Budowa gazociągu DN 700 Płoty – Karlino”