Budowa gazociągu w/c DN 700,MOP 8,4 MPa o długości ok.188,35km relacji Szczecin-Lwówek: Etap 1 Szczecin-Gorzów Wlkp.; Et

Budowa gazociągu w/c DN 700,MOP 8,4 MPa o długości ok.188,35km relacji Szczecin-Lwówek: Etap 1 Szczecin-Gorzów Wlkp.; Et

W ramach zadania wykonaliśmy kompleksowe  przejścia pod  przeszkodami terenowymi na trasie budowanego gazociągu w/c rurami stalowymi   DN700 i DN900. Do naszych obowiązków należało między innymi wykonywanie robót ziemnych w komorach przewiertowych oraz w przypadku głębokich wykopów wykonywania ścianek szczelnych z grodzic stalowych wraz z konstrukcjami rozparć.  Ponadto w miejscach zbliżeń istniejącego gazociągu do projektowanego celem uniknięcia ewentualnego rozszczelnienia wykonywaliśmy ścianki szczelne wibromłotami bezrezonansowymi wraz z prowadzeniem monitoringu drgań.

Wykonano następujące prace :

Przeciski rurami stalowymi DN 700 – 450 mb

Przeciski rurami stalowymi DN 900 – 450 mb

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych H=6-14m m2 20 000

Wykonanie konstrukcji rozparć z HEB 300 oraz rur fi 320   250 ton