Budowa kolektora deszczowego w Poznaniu

Budowa kolektora deszczowego w Poznaniu

Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu rzeki Warty w Poznaniu

Dobiliśmy do końca  powierzonych nam robót w zakresie zabezpieczeń wykopów na budowie kolektora deszczowego w m. Poznań. Dotychczas zabezpieczyliśmy 10 komór startowych i odbiorczych oraz wylot do rzeki Warty. Łączna ilość pogrążonej ścianki (o długości grodzic od 9 do 14m)  wyniosła 4 100m2. Koniec robót to  lipiec 2016.