Grodza górna dla remontu śluzy Brdyujście w Bydgoszczy

Grodza górna dla remontu śluzy Brdyujście w Bydgoszczy

Od połowy lutego 2014 rozpoczęliśmy montaż tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic o Wx 1600 dla potrzeb wykonania grodzy górnej dla remontu śluzy Brdyujście. W związku z niekorzystnymi warunkami gruntowymi część prac wymagała zastosowania modyfikacji gruntu poprzez popłukiwanie wysokociśnieniowe.  W ramach 1 etapu prac wykonaliśmy 54 mb grodzic długości 14 oraz 78 mb grodzic 12m.  Prace zostały wykonane w większości z wody.