Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei T

Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei T

W listopadzie 2013 roku rozpoczęliśmy kolejne prace  w ramach zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową.  Tym  razem wykonujemy ścianki szczelne dla potrzeb  przebudowy systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia. Grodzice GU16N o długości do 10m w ilości około 6 500 m2  pogrążano zarówno wody jak i z lądu. Ze względu na warunki terenowe oraz specyfikę sprzętu pływającego PBI BUDINŻ dobrało optymalne maszyny dla realizacji zadania.