Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 5+500

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 5+500

W listopadzie 2013 rozpoczęliśmy kolejny ambitny projekt dotyczący wykonania ścianek szczelnych na zadaniu „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 5+500”. Celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji istniejącego korpusu wału, przebudowa i dostosowanie jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uszczelnienie nasypu ziemnego i podłoża gruntowego.

Zakres rzeczowy zadania który wykonujemy to :

Modernizacja obwałowania:

  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic GZ-4 H=4,0m 4817 mb

 

Uszczelnienie wału w koronie:

  • Wciskanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=10 m 170 mb
  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=10 m 513 mb

Mury oporowe:

  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=2,5 -8 m 571 mb

 

Uszczelnienia prostopadłe do osi wału celem zapewnienia ciągłości ścianki szczelnej:

  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=5-10 m 73 mb

Realizacja powyższego zadania wymaga ze względu na specyfikę, ukształtowanie wału oraz konieczności pracy po obu stronach wału na wykorzystywanie zarówno zestawów wibromłotów na dźwigach jak i na koparkach. Reasumując na powyższym zadaniu wykonamy 26 400 m2 ścianek szczelnych, jest to obecnie jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych  w Polsce o takim zakresie prac.