S3 – Obwodnica Międzyrzecza

S3 – Obwodnica Międzyrzecza

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 0+000,00  – 6+370,00

 

Na budowie 6,4-kilometrowego odcinka drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 (km 0+000,00-6+370,00) wykonaliśmy kolejne prace. Ścianki szczelne w ilości 3 500 m2  wraz z zamontowanymi ściągami stalowymi  o nośności 565 kN, zagwarantowały bezpieczeństwo przy wykonywaniu drugiej nitki drogi S3. Ostatecznie metodą przewiertów zamontowano 1 186 mb ściągów.