Budowa zbiorników retencyjnych w ok. Poznania

Budowa zbiorników retencyjnych w ok. Poznania

Budowa zbiornika retencyjnego i systemu seperatorów na budowie w m. Robakowo k. Poznania zabicie ścianki szczelnej z grodzic G – 62 około 4500 m2