Turów – zabudowa wyrwy w brzegu rzeki Bóbr

Turów – zabudowa wyrwy w brzegu rzeki Bóbr

Zabezpieczenie wyrwy w wale p. powodziowym w km 44+030-44+130 rzeki Bóbr w gminie Nowogród Bobrzański ( odc. 9P Turów – Nowogród w km 1+200 – 1+300 ). Odcinek wału rz. Bóbr w trakcie powodzi czerwiec 2013 r. doznał licznych uszkodzeń i wymyć zarówno skarp jak i korony wału.

Głębokość wymyć pod stopą wału ok. 4-5 m. W wyniku przechodzenia wysokiej wody nastąpiło przerwanie korony wału i uszkodzenie wału na odcinku 100m. Dla pełnego zabezpieczenia wyrwy nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wbicia stalowej ścianki szczelnej z grodzic GU16N. PBI BUDINŻ w związku z bardzo trudnymi warunkami terenowymi , wąskim pasem montażowym oraz ciągłym dynamicznym wymywaniem gruntu wykorzystał do prac zestaw koparki gąsiennicowej CAT DLN330 oraz wibromłota Movax który umożliwił bezpieczną i efektywną prace. Dla potrzeb zadania wykonano: ok. 200 mb grodzic traconych H=10m oraz 80 szt ściągów fi32mm długości 5-6m.