Wieruszów – zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Prosny

Wieruszów – zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Prosny

Wykonanie zabezpieczenia za pomocą grodzic stalowych prawego brzegu rzeki Prosny w rejonie miasta Wieruszowa na odcinku w sąsiedztwie Zespołu Klasztornego Ojców Paulinów od km 143+074 do km 143+104 oraz odcinka przebiegającego wzdłuż ul. Okrzei od km 143+378 do km 143+262.

W związku z bliskim położeniem muru oporowego od zabytkowej zabudowy został on wykonany metodą wciskania statycznego.

  1. Wciskanie ścianek szczelnych z grodzic PU-32 – głębokość pogrążenia 8m w gr. kat 3 w ilości 40,0m
  2. Wciskanie ścianek szczelnych z grodzic PU-32 – głębokość pogrążenia 10m w gr. kat 3 w ilości 130,0m