Realizacje

Alternatywą w trudnych warunkach gruntowych dla przewiertów sterowanych wierconych jest mikrotuneling, który umożliwiająca prace w każdym rodzaju gruntu niezależnie od poziomu wód gruntowych. Metoda ta polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej zamkniętej z jednoczesnym przesuwem rur przewodowych, przy czym cały proces jest prawie...

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej ( Lasów) – Taczalin-Radakowice – Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”...

Od połowy lutego 2014 rozpoczęliśmy montaż tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic o Wx 1600 dla potrzeb wykonania grodzy górnej dla remontu śluzy Brdyujście. W związku z niekorzystnymi warunkami gruntowymi część prac wymagała zastosowania modyfikacji gruntu poprzez popłukiwanie wysokociśnieniowe. W ramach 1 etapu prac wykonaliśmy...