Realizacje

Kompleksowe wykonanie przepustów metodą przewiertów rurami stalowymi i żelbetonowymi wraz z komorami startowymi i odbiorczymi z grodzic stalowych dla potrzeb „Modernizacji linii kolejowej E65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork....

Wykonanie prac związanych z bezwykopowym przekroczeniem przeszkód terenowych oraz wykonaniem zabezpieczeń komór przeciskowych, wykopów otwartych przy ciekach wodnych i zbiorniku wodnym Wicko poprzez zastosowanie grodzic stalowych typu GU/AZ/PU dla potrzeb budowy gazociągu DN 800 Świnoujście-Szczecin...