S5 Poznań – Wrocław (Zadanie 3)

S5 Poznań – Wrocław (Zadanie 3)

Alternatywą w trudnych warunkach gruntowych dla przewiertów sterowanych wierconych jest mikrotuneling, który umożliwiająca prace w każdym rodzaju gruntu niezależnie od poziomu wód gruntowych. Metoda ta polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej zamkniętej z jednoczesnym przesuwem rur przewodowych, przy czym cały proces jest prawie całkowicie zautomatyzowany.

 

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo dużą dokładność wykonania rurociągu oraz umożliwia wykonywanie przewiertów o dużej długości. Najczęściej mikrotuneling znajduje zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji deszczowych i sanitarnych w terenach mocno zurbanizowanych. PBI BUDINŻ dysponuje maszynami do mikrotunelingu o zakresie średnic Ø 400 – Ø 1400