Pale CFA

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego wyspecjalizowało się także w wykonaniu pali CFA – pali wierconych, wykonywanych przy pomocy świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu, poprzez który do gruntu pod odpowiednim ciśnieniem trafia beton. Zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz projektem, po zakończeniu betonowania wprowadza się zbrojenie bądź różnego rodzaju kształtowniki.

Technologia ta umożliwia bezwibracyjną realizację robót, z wyeliminowaniem hałasu, przy ciągłej kontroli i rejestracji parametrów wiercenia i formowania trzonu pala, szczególnie w gruntach twardoplastycznych, celem wzmocnienia gruntu pod fundamenty obiektów kubaturowych, czy obudowy wykopu.

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy