Technologie bezwykopowe

Techniki bezwykopowe budowy sieci podziemnych są powszechnie stosowane we wszelkich inwestycjach, ponieważ posiadają wiele istotnych zalet takich jak:

 

  • brak zakłóceń w ruchu drogowym,
  • mniejsza ingerencja w środowisko,
  • niższe koszty wykonania przejścia poprzez ograniczenie robót ziemnych i braku konieczności naprawy rozkopanych dróg czy chodników itd.

 

Ze względów na specyfikę gruntu, infrastrukturę nadziemną i podziemną oraz rodzaj prowadzonej sieci PBI BUDINŻ może zaproponować szereg technologii wykonywania przekroczeń pod przeszkodami terenowymi.

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy