Przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny do pogrążania i wyciągania różnego rodzaju kształtowników i rur stalowych metodami bezwibracyjnymi wraz z agregatem hydraulicznym z elektronicznym panelem sterującym – zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2019

Termin składania ofert: do dnia 26.08.2019 r. do godz. 24:00

Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny do pogrążania i wyciągania różnego rodzaju kształtowników i rur stalowych metodami bezwibracyjnymi wraz z agregatem hydraulicznym z elektronicznym panelem sterującym (skład: maszyna robocza typu wibromłot bezrezonansowy, uchwyt szczękowy, agregat hydrauliczny z panelem sterującym), w ramach projektu pt. „Zakup głowicy mikrotunelingowej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i rezonatora do pogrążania, wyciągania kształtowników, rur stalowych metodami bezwibracyjnymi, dla świadczenia przez PBI BUDINŻ, Ostrów Wielkopolski, innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Dostawy realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. „Zakup głowicy mikrotunelingowej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i rezonatora do pogrążania, wyciągania kształtowników, rur stalowych metodami bezwibracyjnymi, dla świadczenia przez PBI BUDINŻ, Ostrów Wielkopolski, innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę maszyny do pogrążania i wyciągania różnego rodzaju kształtowników i rur stalowych metodami bezwibracyjnymi wraz z agregatem hydraulicznym z elektronicznym panelem sterującym z dnia 28.08.2019 r. 

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów – zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2019

Termin składania ofert: do dnia 14.04.2019 r. do godz. 24:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i z możliwością wiercenia w gruntach słabo odwodnionych fi1260 wraz z oprzyrządowaniem, w ramach projektu pt. „Zakup głowicy mikrotunelingowej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i rezonatora do pogrążania, wyciągania kształtowników, rur stalowych metodami bezwibracyjnymi, dla świadczenia przez PBI BUDINŻ, Ostrów Wielkopolski, innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 

Dostawy realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach w ramach projektu pt. „Zakup głowicy mikrotunelingowej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i rezonatora do pogrążania, wyciągania kształtowników, rur stalowych metodami bezwibracyjnymi, dla świadczenia przez PBI BUDINŻ, Ostrów Wielkopolski, innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i z możliwością wiercenia w gruntach słabo odwodnionych fi1260 wraz z oprzyrządowaniem z dnia 16.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów – zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 04.12.2018 r. do godz. 24:00.

Zapytanie ofertowe na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i z możliwością wiercenia w gruntach słabo odwodnionych fi1260 wraz z oprzyrządowaniem, w ramach projektu pt. „Zakup głowicy mikrotunelingowej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i rezonatora do pogrążania, wyciągania kształtowników, rur stalowych metodami bezwibracyjnymi, dla świadczenia przez PBI BUDINŻ, Ostrów Wielkopolski, innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

 

Dostawy realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach w ramach projektu pt. „Zakup głowicy mikrotunelingowej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i rezonatora do pogrążania, wyciągania kształtowników, rur stalowych metodami bezwibracyjnymi, dla świadczenia przez PBI BUDINŻ, Ostrów Wielkopolski, innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i z możliwością wiercenia w gruntach słabo odwodnionych fi1260 wraz z oprzyrządowaniem z dnia 05.12.2018

UNIEWAŻNIENIE wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę głowicy mikrotunelingowej wiercącej do przewiertów bez udziału płuczek wiertniczych i z możliwością wiercenia w gruntach słabo odwodnionych fi1260 wraz z oprzyrządowaniem z dnia 02.11.2018 roku  

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy