Ścianki szczelne

Ścianki szczelne

 

Jedną z najbardziej popularnych metod zabezpieczenia wykopu są ścianki szczelne z elementów stalowych, tworzyw sztucznych, drewnianych służące jako konstrukcje fundamentowe, hydrotechniczne, czy oporowe, stosowane w rozwiązaniach tymczasowych i stałych. Głównym zadaniem ścianki szczelnej jest uniemożliwienie przedostania się gruntu i wód znajdujących się za zamontowaną konstrukcją, pozwalając na prowadzenie prac w bliskim sąsiedztwie czynnej infrastruktury.

 

W zależności od istniejących warunków terenowych, gruntowych i głębokości wykopu, PBI BUDINŻ poprzez własne biuro projektowe, wyspecjalizowaną kadrę oraz bogaty park maszynowy dobiera optymalne rozwiązania stosowane w infrastrukturze komunikacyjnej oraz budownictwie.

 

Przedsiębiorstwo głównie wykonuje ścianki szczelne z profil grodzic typu U w tym (G62) GU 16-400 GU.. N, PU, AU, AZ, VL, LARSSEN, czy HOESCH, a ich montaż może się odbyć w technologii:

 

  • montaż przy pomocy dynamicznego pogrążenia ścianki szczelnej – rozwiązanie stosowane przy użyciu wibratorów o niskiej i wysokiej częstotliwości drgań(firmy ICE, PVE, Tunkers, Movax), gdzie użycie tego rodzaju sprzętu pozwala na szybki montaż grodzic do wysokości nawet H=20m. W zakresie wbijania i wyciągania grodzic Przedsiębiorstwo prowadzi również monitoring drgań, które szczególnie przydatne jest w terenie zurbanizowanym.
  • montaż przy pomocy statycznego pogrążenia ścianki szczelnej – rozwiązanie stosowane przy użyciu prasy hydraulicznej (firmy Still Worker) szczególnie na inwestycjach realizowanych w zwartej infrastrukturze miejskiej, podziemnej, gdzie oddziaływanie drgań jest niedopuszczalne.

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy