Autostrada A1 Toruń – Stryków odc. Brzezie – Kowal

Autostrada A1 Toruń – Stryków odc. Brzezie – Kowal

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych H=6 m dla potrzeb budowy 6 zbiorników retencyjnych dla Inwestycji : „Kontynuacja budowy Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek III Brzezie – Kowal od 186 + 348 do km 215 + 850” w ilości :

  • grodzice GU16N tracone : 5 500 m2
  • grodzice tymczasowe : 360m2

Dodatkowo pierwszym etapem prac było usunięcie (wyciąnięcie) grodzic PCV długości H=6m w ilości 3 000 m2 wykonanych przez wcześniejszego Wykonawcę prac.