Autostrada A2 odc. A od km 365 do km 394

Autostrada A2 odc. A od km 365 do km 394

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych H=4-12m dla potrzeb budowy obiektów mostowych oraz przepustów w ciągu Austrady A2 odcinek A OD KM 365+261,42 DO KM 394+500,00 w ilości 14 440 m2 oraz 96 ton konstrukcji stalowychJest to drugi odcinek A2 którego realizowaliśmy dla Chińskiego konsorcjum COVEC.

Po udanej współpracy na odcinku C powierzono Nam tymczasowe zabezpieczenie wykopów na 24 obiektach co stanowiło 60% całości kontraktu. Pomimo trudnych warunków gruntowych i terenowych PBI BUDINŻ zrealizowało całość zadania w oczekiwanym terminie.