Budowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Budowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Kompleksowe zabezpieczenie wykopu pod  budowę i rozbudowę budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 64a. Zadanie wymagało pogrążenie tymczasowych ścianek szczelnych w ilości H=6m   mb 79  ,   H=9m   mb 48  oraz H=10m   72mb  łącznie 1626 m2 . Ze względu na zalegające gruntu półzwarte ( iły) na głębokości 5-6m  cały odcinek wymagał modyfikacji gruntu poprzez odwiercanie gruntu głowicą obrotową zainstalowaną na palownicy LBR 125. Projekt zabezpieczenia wykopu został wykonany przez Nasze Przedsiębiorstwo.