Gazociąg w/c DN700 Rembelszczyzna – Odolanów

Gazociąg w/c DN700 Rembelszczyzna – Odolanów

Wykonanie przewiertów, przecisków oraz ścianek szczelnych wraz z konstrukcjami rozpierającymi dla potrzeb budowy gazociągów wysokiego ciśnienia w woj. Mazowieckim i-Wielkopolskim :

 

Budowa gazociągu DN700 Gustorzyn – Odolanów: etap I – gazociąg DN700 Gustorzyn – Turek, etap II – gazociąg DN700 Turek – Odolanów

Przeciski rurami stalowymi DN 700 – 140 mb

Przeciski rurami stalowymi DN 900 – 3000 mb

Przeciski rurami stalowymi DN 1200 – 500 mb

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych H=6-14m m2 35 000

Wykonanie konstrukcji rozparć z HEB 300 oraz rur fi 320 300 ton

Dodatkowo w trakcie realizacji prac powyższego odcinka przystąpiono do kolejnego zadania „Wymiana odcinka gazociągu relacji Gustorzyn-Odolanów (Kościelec)” w którym wykonano :

Przeciski rurami stalowymi DN 700 – 140 mb

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych H=6-14m m2 4 000

Wykonanie konstrukcji rozparć z HEB 300 oraz rur fi 320 110 ton

„Budowa gazociągu w/c DN 700 mm, MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna – Gustorzyn” o długości około 175 km

Przeciski rurami stalowymi DN 700 – 2661 mb

Przeciski rurami stalowymi DN 900 – 500 mb

Przewierty sterowane HDD dla potrzeb światłowodu prowadzone wzdłuż gazociągu rur PE 160 mb 3100

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych H=6-14m m2 5 000

Wykonanie konstrukcji rozparć z HEB 300 oraz rur fi 320 50 ton