KPMG Kosakowo – ścianki szczelne

KPMG Kosakowo – ścianki szczelne

„Budowa KPMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B”

W maju rozpoczęliśmy prace przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów z użyciem ścianek szczelnych tymczasowych dla sieci gazociągowej KMPG Kosakowo. Jednorazowo pogrążyliśmy 835 mb ścianki szczelnej, zabezpieczając tym samym wykop o długości 417mb.

Zapraszamy do galerii !!!