Budowa kolektora deszczowego Swarzędz – Poznań

Budowa kolektora deszczowego Swarzędz – Poznań

Budowa kolektora deszczowego Swarzędz – Poznań – wykonanie przewiertów sterowanych rurami stalowymi fi 1820 L= 46 oraz L = 56,5 m wraz z wykonaniem komór startowych i odbiorczych oraz wykonaniem ścianek szczelnych w ilość 3 500 m2