Budowa MEW w m. Leszno Dolne

Budowa MEW w m. Leszno Dolne

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic G-62 h=7-12 m dla potrzeb Budowy MEW w m. Leszno Dolne łączna ilość 2850 m2