Lublin – zbiornik retencyjny na stadionie miejskim

Lublin – zbiornik retencyjny na stadionie miejskim

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych z grodzic stalowych H=12m zabezpieczających wykop dla wykonania żelbetowych zbiorników podziemnych zlokalizowanych na terenie budowy stadionu miejskiego w Lublinie.

Dla potrzeb zadania wykonano 1221 m2 ścianek oraz 54 tony konstrukcji rozparć z HEB300 oraz rur 320.