Budowa gazociągu DN1000 8,4 MPa Zdzieszowice – Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa gazociągu DN1000 8,4 MPa Zdzieszowice – Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach powyższego zadania wykonano przekroczenia bezwykopowe w technologii przecisku oraz przewiertu sterowanego rurami stalowymi DN1000 w ilości 305 mb wraz z kompleksową realizacją komór roboczych z grodzic stalowych.

Ponadto powierzono nam zabezpieczenie wykopów liniowych w miejscach zbliżeń z istniejącymi gazociągami, przekroczeń cieków, wyjścia z HDD oraz głębokich komór przeciskowo / przewiertowych  itp.

 

W/w zadanie zostało zrealizowane przez PBI w sposób profesjonalny i bezpieczny, z zachowaniem wszelkich zasad BHP, sztuki budowlanej oraz przepisów wynikających z prawa budowlanego. Prace zostały wykonane terminowo, przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego wyposażonego w specjalistyczny osprzęt pozwalający w sposób efektywny i bezpieczny realizować Inwestycję