Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap II – gazociąg DN1000 Ciecierzyce – Lwówek

Budowa gazociągu Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap II – gazociąg DN1000 Ciecierzyce – Lwówek

Jesteśmy  na półmetku prac, które rozpoczęliśmy od lutego  2021. Jest to 2 etap gazociągu „Baltic Pipe” przechodzący m. in. 20km przez tereny zalewowe rzeki Warty. W związku z licznymi przeszkodami terenowymi, wysokim poziomem wód gruntowych oraz zbliżeniem do istniejącego gazociągu DN700 i DN500  do wykonania mamy bardzo obszerny zakres prac:

  • zabezpieczenie ścian wykopów w postaci ścianek szczelnych z grodzic stalowych długości do 16m w technologii  wibracyjnej oraz wciskanej   wraz z  ewentualną modyfikacja gruntu poprzez podwiercanie oraz popłukiwanie , monitoringiem drgań , wykonaniem konstrukcji rozparć z kształtowników HEB oraz rur stalowych.
  • pod obiekty inżynierskie ( tzn komory przewiertowe , montażowe  na terenie węzłów, ZZU, UŚ, )
  • pod wykopy liniowe ( tzn leje depresji, przekroczenia kolizji, przekroczenia cieków wodnych, zbliżenia do istniejacych gazociągów itp. )
  • kompleksowe wykonanie przekroczeń bezwykopowych rurami stalowymi
  • DN700 w ilości 22mb
  • DN 1000   w ilości 500 mb
  • DN1200 w ilości 126mb