Budowa gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy – odcinek realizacyjny 2 od granicy woj. mazowieckiego do miejscowości Rudka Skroda gm. Mały Płock o długości 84,7 km

Budowa gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy – odcinek realizacyjny 2 od granicy woj. mazowieckiego do miejscowości Rudka Skroda gm. Mały Płock o długości 84,7 km

W okresie od lutego  do sierpnia 2021 w  ramach powyższego zadania wykonano 14 szt. przekroczeń bezwykopowych w technologii przecisku rurami stalowymi DN700 w łącznej ilości 420 mb  wraz z kompleksowym wykonaniem komór roboczych z grodzic stalowych.

Dodatkowo wykonano zabezpieczenie  wykopów liniowych przy pomocy grodzic stalowych wraz z zastosowaniem rozpór stalowych.