Budowa gazociągu Tworóg – Tworzeń DN 1000 wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Budowa gazociągu Tworóg – Tworzeń DN 1000 wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Prace obejmowały wbicie i wyciągnięcie ścianki szczelnej z grodzic stalowych ilości  5 273 m2, wykonanie rozparć w ilości 64 000 kg oraz modyfikację gruntu w ilości 769 m2.

Roboty prowadzone były na przełomie grudnia 2019 do kwietnia 2020. Należy dodać iż całość prac wykonywana była w bliskiej lokalizacji istniejących gazociągów, w związku z powyższym  przez cały okres  prowadzono stały  monitoring drgań.