Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa, Pogórska Wola – Tworzeń

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4MPa, Pogórska Wola – Tworzeń

– zadanie nr 1 odcinek Pogórska Wola – Opatowiec,
– zadanie nr 2 odcinek Opatowiec – Pałecznica
– zadanie nr 3 odcinek Pałecznica
Braciejówka

W ramach powyższego zadania wykonano przekroczenia bezwykopowe w technologii przecisku oraz przewiertu sterowanego rurami DN 1000 oraz DN 1200 w ilość 81 szt. o łącznej długości 2300 mb

Całość prac została wykonana kompleksowo łącznie z zabezpieczeniem komór ściankami szczelnymi, robotami ziemnymi oraz wszelkimi niezbędnymi pracami  do prawidłowego wykonania prac.

Dodatkowo w ramach zadania powierzono Nam zabezpieczenie powstałych wykopów liniowych przy pomocy grodzic stalowych na całej trasie budowanego gazociągu.