Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa, gazociąg Polska-Litwa Odcinek Północny, Zadanie 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki (od km 0+000 do km 60+643)

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa, gazociąg Polska-Litwa Odcinek Północny, Zadanie 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki (od km 0+000 do km 60+643)

W ramach powyższego zadania wykonano przekroczenia bezwykopowe w technologii przecisku oraz przewiertu sterowanego rurami stalowymi:

  • DN900 128 mb
  • DN 700 445 mb

wraz z zabezpieczeniem ścian wykopów ściankami szczelnymi oraz robotami ziemnymi.

Ponadto został nam powierzony zakres zabezpieczenia wykopów ściankami liniowymi z grodzic długości do 14m na całym odcinku przedmiotowego zadania.