Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa, gazociąg Polska-Litwa Odcinek Północny, Zadanie 2 od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa, gazociąg Polska-Litwa Odcinek Północny, Zadanie 2 od ZZUP Konopki do ZZUP Kuków

W ramach powyższego zadania wykonano 14 szt przekroczeń bezwykopowych w technologii przecisku oraz przewiertu sterowanego rurami stalowymi:

  • DN900 70 mb
  • DN 700 330 mb

Ponadto wykonaliśmy zabezpieczenie wykopów  liniowych w miejscach koniecznej wymiany gruntu pod nowobudowany gazociąg ze względu  na zaleganie gruntów organicznych. Długość grodzic do 14mb.