Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi odcinek II relacji Brzeg – Zębice –Kiełczów.

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi odcinek II relacji Brzeg – Zębice –Kiełczów.

W ramach powyższego zadania zrealizowano prace polegające na wykonaniu robót specjalistycznych w zakresie wykonania:

1.Wykonanie przekroczeń metodą przecisów/przewiertów sterowanych rurami stalowymi: DN 1000    764,50 mb DN 1200  366,50 mb

2.Wykonanie ścianek szczelnych na obiektach inżynierskich wraz z kompleksową obsługą.

3.Wykonanie ścianek szczelnych na wykopach liniowych.