Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń

W ramach powyższego zadania wykonaliśmy kompleksowe zabezpieczenie wykopów dla potrzeb realizacji 18 obiektów mostowych. Łącznie pogrążono ponad 6000 m2 grodzic stalowych oraz zamontowano 300 ton konstrukcji rozpierających zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Ze względu na konieczność zapewnienia ruchu pociągów pracę wykonywane były etapami przede wszystkim podczas wyłączeń nocnych na okres 3 godzin.