Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I -gazociąg Lwówek-Krobia, Etap II – gazociąg Krobia-Odolanów„ o łączen długości 167 km

Budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I -gazociąg Lwówek-Krobia, Etap II – gazociąg Krobia-Odolanów„ o łączen długości 167 km

Jesteśmy półmetku prac, które rozpoczeliśmy od kwietnia 2017. Zakres prac, jak i technologia różnorodna. Wykorzystano większość większość maszyn z naszego parku maszynowego. Do wykonania mamy :

– zabezpieczenie ścian wykopów w postaci ścianek szczelnych z grodzic stalowych długości do 16m w technologii  wibracyjnej oraz wciskanej   wraz z  ewentualną modyfikacja gruntu poprzez podwiercanie oraz popłukiwanie , monitoringiem drgań , wykonaniem konstrukcji rozparć z kształtowników HEB oraz rur stalowych.

+ pod obiekty inżynierskie ( tzn komory przewiertowe , montażowe  na terenie węzłów, ZZU itp. )

+ pod wykopy liniowe ( tzn leje depresji, przekroczenia kolizji, przekroczenia cieków wodnych, zbliżenia do istniejacych gazociągów itp. )

– kompleksowe wykonanie przekroczeń bezwykopowych rurami stalowymi fi 1000   w ilości 70 sztuk.

Zapraszamy do galerii.