Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica – Polkowice – Żary

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica – Polkowice – Żary

W okresie od sierpnia 2016 do marca 2017 zakończyliśmy prace na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 5,5 MPa Legnica – Polkowice – Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice – Żary – podetap Gaworzyce – Żary województwo lubuskie. Prace były wykonywane w zróżnicowanych warunkach gruntowo – wodnych, co nie miało wpływu na zakończenie prac w terminie. W ramach prac wykonano:

  • Zabezpieczenie wykopów liniowych oraz obiektów inżynierskich na odcinku 20 000 mb przy pomocy ścianki szczelnej z grodzic stalowych oraz ścianki berlińskiej.
  • Wykonanie 12 szt. przewiertów sterowanych rurami stalowymi fi 500 długości ogółem ok. 300 mb wraz z wykonaniem robót ziemnych.

Zapraszamy do galerii.