Budowa kolektora sanitarnego JUNIKOWSKIEGO na odc. od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej w Poznaniu

Budowa kolektora sanitarnego JUNIKOWSKIEGO na odc. od ul. Samotnej do ul. Głogowskiej w Poznaniu

Od grudnia  2016  wykonaliśmy kompleksowe zabezpieczenie ścian wykopów komór mikrotunelowych, montażowych, odcinków liniowych wykonywanych zarówno w technologii ścianek wciskanych statycznie oraz wibracji bezrezonansowej wraz z modyfikacja gruntu z uwagi na trudne warunki gruntowe a bliską zabudowę. Dla potrzeb zadania wykonano 36 sztuk komór o długości grodzic od 6 – 16m   o łącznej powierzchni   7240 m2   oraz 350 ton rozpór stalowych z kształtowników HEB i rur stalowych.