Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Od lutego  2017 w ramach  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta” wykonaliśmy:

– Wykonanie ścianek traconych 3500 m2

– Wykonanie ścianek tymczasowych 1800 m2

– Wykonanie stężeń ścianek w pasie rozdziału przy istniejącym przyczółku  za pomocą ściągów systemowych zamontowanych poprzez przewierty sterowane pod istniejącą drogą.